Kommunjuristen ser inga hinder för biblioteksplan

Den omdiskuterade biblioteksplanen återremitterades av förra kommunfullmäktige. Oppositionen ville se om den stred mot språklagen eller begränsade möjligheter till statsbidrag.
Efter att ha tittat på frågan menar kommunjuristen att den inte gör det. Det betyder att beslut med största sannolikhet tas vid nästa fullmäktige i december.
Foto: Karin Wesslén / TT