Lamberg: ”Det finns risk för ett ökat politikerförakt

– Jag tror att Emilie kan hantera frågan när jäv kommer upp, men risken är att politikerföraktet kan öka. Det säger Liberalernas gruppledare Lars Lamberg.
Foto: Gunnel Persson