Många vill bli vårdbiträden

18 av 20 vårdbiträdesstudenter som startade i höstas på Valjeviken går kvar. ”Lyckat”, summer utbildningschef Roger Svanberg.
Foto: Karin Ferneborg