Massivt ja till att införa språkplikt

Det råder stor enighet över partigränserna att införa obligatorisk språkplikt för nyanlända. Förslaget innebär att nyanlända måste gå och läsa svenska för att få försörjningsstöd.
Foto: Pontus Lundahl/TT