Ny S-förening lägger fram eget reformprogram

Gratis kollektivtrafik för plus 65, verka för att vård- och omsorgsverksamhet bedrivs i kommunal regi, motverka otrygghet med förebyggande åtgärder och sex timmars arbetsdag. Det är några saker som den nybildade S-föreningen vill arbeta för.
Foto: Privat