Oppositionen kritisk till besparingar på IFO

Individ- och familjeomsorgen hotas av Samstyrets besparingsförslag, enligt konsekvensanalysen från socialchefen Björn Petersson.
Han får stöd av barn- och utbildningsnämndens vice ordförande Jörgen Englin (S), som kallar besparingen ett ”dråpslag”.
– Det är att gå händelserna i förväg, säger nämndordföranden Kith Mårtensson (M).
Foto: Karin Ferneborg