Samstyrets biblioteksplan antagen till slut

Det var mer än budgeten som behandlades på fullmäktige den 9 december.
Som punkt tre diskuterades den omdiskuterade biblioteksplanen en sista gång, innan den kunde läggas till handlingarna.
Foto: Karin Wesslén / TT