Samstyrets budget igenom efter två timmars debatt

På kommunfullmäktige den 9 december togs Sölvesborgs kommuns budget.
Väktarnas vara eller inte vara upptog mycket av den över två timmar långa debatten innan Samstyret kunde räkna hem sin budget för 2020 utan tillägg.
Det blev en lång dag i Furulundsskolans aula för Sölvesborgs folkvalda. Kallelsen var en diger lunta på 653 sidor, och bara budgetdebatten tog över två timmar.
Foto: Henrik Smångs

Samstyrets budget innehöll bland annat innebär ökat utrymme i omsorgsnämnden om 4,8 miljoner och besparingar om 9,9 miljoner i barnomsorgen, och en satsning på patrullerande väktare för en miljon.

Till den hade den samlade oppositionen lagt ett antal tilläggsyrkanden, som bland annat gällde återinförande av sommarjobbsgarantin för ungdomar och mer pengar till individ- och omsorgsförvaltningen. Detta på bekostnad av bland annat indragna väktartjänster och drogtester för elever.

Kommunstyrelsens ordförande Louise Erixon (SD) hänvisade till Sveriges kommuner och landstings senaste rapport som pekar på att många kommuner går mot underskott och att det kommer ”krävs mycket framöver, även om läget inte är lika illa i Sölvesborg.”

Till slut kunde kommunstyrelsens ordförande Louise Erixon (SD) och resten av Samstyret räkna hem budgeten för 2020.
Foto: Henrik Smångs

Från talarstolen lyfte hon fram tre områden som Samstyret prioriterar med sin budget: tillgängligheten, tryggheten och småskaligheten inom barnomsorgen.

En person ska anställas för att ta en helhetssyn på tillgänglighetsfrågan. Svårigheten med att rekrytera dagmammor ska genomlysas under nästa år. Drogtestning av elever ska utredas under första halvan av nästa år, och testas andra halvan.

– Genom de här satsningarna som vi gör avhandlar vi flera punkter från handlingsprogrammet. Vi satsar på trygghet och tar den upplevda otryggheten på allvar. Den ska inte raljeras bort, som många upplever att politiker gör.

Både Anders Jönsson (SoL) och vice kommunalråd Paul Andersson (M) menade att de var en ”stark budget” och att de båda fått igenom ”en hel del” av deras vallöften.

En stor del av den över två timmar långa debatten kom att handla om (upplevda) tryggheten och väktarnas funktion:

– Trygghet är något många i dessa tider efterlyser. Man ska tänka på att trygghet är en känsla, inte nödvändigtvis faktiska brott. Då känns det bra att vi satsar på både väktare och strategiskt placerade kameror, sa Paul Andersson.

Roine Olsson (S) tror inte att man löser problemen ”genom att sätta upp fler kameror och ha fler väktare.”

– Det har en effekt att man skrämmer upp fler. Det jag tror skulle göra mer nytta är om man såg poliserna cirkulera mer. Ett av bekymren är narkotika och det kan inte väktare eller ordningsvakter göra något åt. Det är det skolan och förskolan som behöver vara med i den biten, menade han.

Dessa ”främjande åtgärder” var något partifränden Jörgen Englin överlag saknade i Samstyrets budget.

– Förebyggande har ni, som kameror och väktare. Men det är inget som kommer lösa några problem. Otryggheten säger ni är kanske mer upplevd än verklig. Den tar vi på fullaste allvar. Men en känsla av otrygghet kommer inga väktare i världen att hjälpa mot, sa Jörgen Englin (S).

Lars Lamberg (L) att otryggheten skulle förebyggas med fler ”offentliga sammankomster”.

– Jag tror mer på samtal. Otryggheten tror jag beror mycket på vad som sprids i sociala medier. Med mer öppenhet och stadsvandringar där vi får information motarbetar vi känslan av otrygghet.

Robert Manea (KD) gick i polemik:

– Väktare behövs. Det kan ni säga till de som blivit drabbade på stan, butikerna som fått inbrott efter inbrott hela hösten, jag tror inte de köper det. Om vi ska ha ett levande centrum måste vi ha väktare.

Louise Erixon menade att det var den inställningen som gjorde att oppositionen inte hade något ”förtroende i de här frågorna hos väljarna”:

–Det här som är problemet: trygghetsfrågorna är viktiga för kommuninvånarna. Vi ska jobba förebyggande och skapa så mycket trygghet som möjligt. Och där har Samstyret fler lösningar, sa Louise Erixon (SD)

Läs mer

Sölvesborg

Nu får den gamla lokalen nytt Liv

”Tanken är att vi ska bygga upp en gymkedja på runt 50-tal gym i Sverige och Sölvesborg blir nu först ut”.

Ronneby

Badanläggning kvar i kommunal regi

Upphandling floppade – inga anbud lämnades in.

Karlskrona

Notre-Dame som pepparkakshus i lågor

Konstverket gick samma öde till mötes som originalet.

Karlshamn

Stort centralt bygge ska ta fart igen

Därför har det stått stilla.

Karlskrona

Hoten och våldet ökar på länets akutmottagning

Hot och slag. Skrik och bråk. Larm efter väktare och polis. Minst en gång i månaden sker en incident så allvarlig att den anmäls.

Ronneby

Klart: Då öppnar McDonalds

Så blir hamburgerkedjans nya restaurang i handelsområdet.