Sju barn ligger i samma grav

”Här hvilar studenten Sven Nilsson... jemte 6 mindre syskon”. Den texten står på en gravsten och är något Ingemar Axelsson gått och grubblat över i många år. Var det en dramatisk händelse som låg bakom barnens död?
Foto: Åsa Borglin