Socialchefen: ”Verksamheten var i fritt fall”

Efter flera svåra år med hård arbetsbelastning och inhyrda socionomer för rädda verksamheten uppvisar den nu stabilitet. Men nu hotas verksamheten av ett aviserat sparpaket.
Foto: Gunnel Persson