Stenbrottet fylls med sång och musik

Janne Schaffer och Ola Aurell är två av artisterna som framträder vid Fritt spelrums musikfestival i Spraglehall på lördagen.
Foto: Henrik Johansson