Tre socialsekreterare hotas av uppsägning

Två handläggare och en avdelningschef kan sägas upp inom individ- och familjeomsorgen. Orsaken är att barn- och utbildningsnämnden får 10 miljoner kronor mindre i sin ram nästa år.
Foto: Jörgen Klinthage